GLAccountTransactions(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate)

Geeft de grootboektransacties van een specifieke grootboekrekening van een specifieke administratie, in een gegeven datumbereik.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.


GLAccountCode

Code van de grootboekrekening (leeglaten voor alle rekeningen).


StartDate

Begindatum van de transacties.


EndDate

Einddatum van de transacties.


Response XML-schema


<xs:element name="GLAccountTransactions">

        <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                        <xs:element name="GLAccountTransaction" maxOccurs="unbounded">

                                <xs:complexType>

                                        <xs:sequence>

                                                <xs:element name="Date" type="xs:date" />

                                                <xs:element name="Description" type="xs:string" />

                                                <xs:element name="Amount" type="xs:decimal" />

                                                <xs:element name="Contact" type="xs:string" />

                                                <xs:element name="Project">

                                                        <xs:complexType>

                                                                <xs:simpleContent>

                                                                        <xs:extension base="xs:string">

                                                                                <xs:attribute type="xs:string" name="Code"/>

                                                                        </xs:extension>

                                                                </xs:simpleContent>

                                                        </xs:complexType>

                                                </xs:element>

                                                <xs:element name="GLAccountCode" type="xs:string" />
                                        </xs:sequence>

                                    <xs:attribute name="ID" type="xs:string" />

                                </xs:complexType>

                        </xs:element>

                </xs:sequence>

        </xs:complexType>
</xs:element>