In Yuki is het mogelijk om Engelse, Franse of Spaanse verkoopfacturen en herinneringen en/of aanmaningen aan te maken en deze vervolgens handmatig of automatisch te versturen naar je klanten.


Voor het aanmaken van een herinnering of aanmaning in een vreemde taal moet je de volgende stappen doorlopen:

 • aanmaken Engelse, Franse of Spaanse herinnering lay-out:
  • per niveau: attendering (1), herinnering (2), aanmaning (3) en ingebrekestelling (4)
  • per betaalwijze: automatische incasso, geen automatische incasso of beiden
 • vertalen veld 'Aanhef' bij relatie (indien placeholder [heading] wordt gebruikt in tekst van brief en/of e-mail).


Hieronder wordt beschreven hoe een herinnering lay-out in een vreemde taal wordt aangemaakt.


Herinnering lay-out in vreemde taal aanmaken

Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Instellingen herinneringen en open vervolgens het tabblad Lay-outs.

Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out in het Engels, Frans of Spaans klik je linksboven in je scherm op de knop Nieuwe lay-out.LET OP!

Wanneer je van één of meer herinneringsniveaus de standaard lay-out hebt verwijderd kun je deze altijd opnieuw genereren (in de taal die je als gebruiker hebt ingesteld bij 'Persoonlijke voorkeuren') door te klikken op de knop Regeneratie standaard layouts.


In het nu geopende scherm voer je in de secties Algemeen en Instellingen de instellingen voor de Engelse, Franse of Spaanse herinnering lay-out in.Omschrijving

Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee. Wanneer je dit veld leeg laat vult Yuki automatisch de volgende omschrijving in: 'Automated reminder, level 1', of 'rappel automatique, niveau 1'.


Administratie

Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt).


Taal

Het is mogelijk in Nederlandse domeinen voor een herinnering of aanmaning in het Engels, Frans of Spaans te kiezen.


Herinneringsniveau voor automatische herinneringen:

 • 1 - Attendering
 • 2 - Herinnering
 • 3 - Aanmaning
 • 4 - Ingebrekestelling.


Gebruik deze layout voor automatische incasso of niet-automatische incasso?:

 • Beiden
 • Automatische incasso
 •  Niet-automatische incasso.


LET OP!

Zorg er voor dat je voor elke betaalwijze van je facturen per herinneringsniveau een lay-out in het Engels, Frans of Duits hebt aangemaakt.


OM NU AUTOMATISCH HET ONDERWERP EN DE TEKST VAN DE BRIEF EN DE E-MAIL IN DE GEKOZEN TAAL OP TE HALEN KLIK JE OP DE KNOP 'STANDAARD'.


Op deze manier kun je snel de standaard herinnering lay-outs van alle talen aanmaken!


Na het vastleggen van eventueel andere instellingen van deze herinnering lay-out klik je op de knop Bewaren.


Wanneer er al een herinnering lay-out is aangemaakt met dezelfde taal, herinneringsniveau en betaalwijze verschijnt de volgende melding:Om een schermvoorbeeld te bekijken van de nieuwe herinnering lay-out klik je op de knop Schermvoorbeeld.De aangemaakte Engelse, Franse en/of Spaanse herinnering lay-out verschijnt nu in de lijst met te selecteren herinnering lay-outs op het tabblad 'Lay-outs'.