In Yuki is het mogelijk om Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen en herinneringen en/of aanmaningen aan te maken en deze vervolgens handmatig of automatisch te versturen naar je klanten.


Voor het aanmaken van een (periodieke) verkoopfactuur in een vreemde taal moet je de volgende stappen doorlopen:

  • Vertalen omschrijving van verkoopartikel 
  • Aanmaken factuur lay-out
    • Indien gewenst, vertalen van onderwerp en tekst van e-mail naar het Engels, Frans of Spaans
  • Vastleggen factuur lay-out bij relatie 
  • Aanpassen veld 'Aanhef' bij relatie (indien placeholder [heading] wordt gebruikt in tekst van e-mail)
  • Aanpassen veld 'Onderwerp' op factuur (indien placeholder [Subject] wordt gebruikt in onderwerp en tekst van e-mail).


Hieronder wordt beschreven hoe de omschrijving van het verkoopartikel wordt vertaald.


Open de module Verkoop, klik op Verkoopartikelen en klik vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je het totaaloverzicht wilt bekijken en/of bewerken.

Klik op de wereldbol achter het veld Omschrijving (klik hier voor taalopties).


Vertaling(en) invoeren

De vertalingen van de omschrijving van het artikel kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd.

Na het invoeren van de gegevens klik je op de knop Bewaren om de vertalingen te bewaren.


Omschrijving (verplicht)

Dit is de omschrijving die zichtbaar gemaakt kan worden op de factuur. De omschrijving kan tijdens het invoeren van de factuur nog worden aangepast. 


Engels

Voer hier de Engelse omschrijving van het artikel in.

Indien er wordt gekozen voor een Engelse factuur lay-out zal deze omschrijving worden gebruikt.


Frans

Voer hier de Franse omschrijving van het artikel in.

Indien er wordt gekozen voor een Franse factuur lay-out zal deze omschrijving worden gebruikt.


Spaans

Voer hier de Spaanse omschrijving van het artikel in.

Indien er wordt gekozen voor een Spaanse factuur lay-out zal deze omschrijving worden gebruikt.