Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsafspraak bij klant

  • vastleggen van prijsafspraak bij artikel

  • wijzigen prijs van artikel tijdens aanmaken van verkoopfactuur.


Hieronder wordt beschreven hoe je een prijsafspraak tijdens het aanmaken van een factuur vastlegt.


Indien je tijdens de invoer van een factuur voor een klant de prijs van een artikel wijzigt (afwijkend van de prijslijst) en je de factuur bewaart, wordt je gevraagd of je ook voor de volgende keer die prijs voor dat artikel wilt gebruiken.


Open de module Verkoop en klik op de knop Nieuwe factuur.

Voer alle gegevens van de verkoopfactuur in en wijzig vervolgens de prijs van het artikel.


Klik op de knop Bewaren. Het volgende scherm wordt geopend:


Om de prijsafspraak voor deze klant vast te leggen klik je op de knop Ja.