Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsovereenkomsten kun je gebruiken om individuele prijsafspraken met je klant(en) vast te leggen.


Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsafspraak bij klant

  • vastleggen van prijsafspraak bij artikel

  • wijzigen prijs van artikel tijdens aanmaken van verkoopfactuur.


Hieronder wordt beschreven hoe je een prijsafspraak bij een klant vastlegt.


LET OP!

Je kunt enkel prijsafspraken vastleggen bij al bestaande klanten. Je moet er dus al eerder een verkoopfactuur naar hebben verstuurd.


Open de module Adresboek en klik op het icoon Klanten.

Zoek en open de relatiekaart van de klant waarbij je een prijsafspraak wilt vastleggen.Klik linksonder in je scherm op de knop Prijsovereenkomsten om alle bestaande prijsafspraken met deze klant te tonen.  

Om een nieuwe prijsafspraak toe te voegen, klik je op linksboven in je scherm op de knop Nieuw
Selecteer het artikel waarvoor je een afwijkende prijs wilt vastleggen, voer de nieuwe prijs (inclusief of exclusief btw) in en geef het btw-percentage aan.

Klik op de knop Bewaren om de nieuwe prijsovereenkomst bij de klant vast te leggen.