Placeholders zijn speciale verwijzingen naar gegevens van de factuur of de klant die gebruikt kunnen worden in het onderwerp en/of de tekst van de e-mail die je kunt instellen bij je factuurlay-outs. Zo'n placeholder staat altijd tussen vierkante haken. Een voorbeeld: [InvoiceNumber] verwijst naar het factuurnummer en [Contact] naar de naam van de klant. In de e-mail waarmee de verkoopfactuur verstuurd wordt, wordt de placeholder vervangen door het gegeven waar het naar verwijst.


Placeholders in onderwerp of tekst van e-mail 


 • [Contact]: volledige naam van de klant
 • [ContactBankAccount]: het standaard bankrekeningnummer van de klant (bijvoorbeeld bij incasso)
 • [Heading]: bijvoorbeeld: Beste John
 • [InvoiceDate]: factuurdatum
 • [InvoiceProject]: het dossier waaraan de factuur toegevoegd is
 • [IssuerCompany]: de naam van jouw bedrijf van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyCity]: de plaats van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyBankAccount]: het standaard bankrekeningnummer van je bedrijf
 • [InvoiceNumber]: factuurnummer
 • [PaymentDaysSetting]: standaard betaaltermijn
 • [DueDate]: vervaldatum van de factuur
 • [Subject]: onderwerp van de factuur
 • [TotalAmount]: totaalbedrag van de factuur (te betalen)
 • [TotalAmountFC]: totaalbedrag van de factuur (te betalen) in vreemde valuta
 • [Currency]: vreemde valuta
 • [PublicLink]: Link waarmee de klant online de factuur kan betalen indien je gebruik maakt van Mollie.


TIPS!

 • De placeholders [TotalAmountFC] en [Currency] kunnen worden gebruikt voor het vermelden van buitenlandse valuta in de e-mail waarmee de verkoopfactuur wordt verstuurd.
 • De waarde van de placeholder [Heading] wordt automatisch opgehaald uit het veld Aanhef op het tabblad Extra van de relatiekaart van de klant.

  Aanhef persoon

  Alleen waarde in veld Achternaam: Geachte heer/mevrouw [achternaam]
  Ook waarde geselecteerd in veld Geslacht: Geachte heer [achternaam] of Geachte mevrouw [achternaam]
  Zodra waarde in veld Voornaam: Beste [voornaam]


  Aanhef Bedrijf

  Altijd aanhef: Geachte heer/mevrouw