Met de Yuki Factuur module kun je zelf digitale (periodieke) verkoopfacturen aanmaken. Je kunt een artikelbestand opbouwen, prijslijsten definiëren en diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste verkoopfactuur automatisch naar je klant sturen. Deze verkoopfacturen worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 


Alle functionaliteit van de Factuur module bevindt zich in de vernieuwde module Verkoop.  


Deze module is alleen beschikbaar wanneer deze door een gebruiker met de rol 'Directie' is geactiveerd via de Yuki store in het domein. 


TIPS!

  • Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen aanmaken.
  • Naast het uploaden en verwerken van verkoopfacturen óf het gebruik maken van de Factuur module (verkoopfacturen aanmaken en versturen) is het ook mogelijk om je verkoopfacturen automatisch aan te maken via de Sales webservice.
  • Je verkoopfacturen kunnen als e-factuur worden verstuurd naar de overheid via Simplerinvoicing. Hiervoor moet e-facturering aan een overheidsinstelling wel worden geactiveerd en ingesteld in de administratie.


Factureren voorbereiden

Om verkoopfacturen aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken geregeld zijn:


Klik in de navigatiebalk op het icoon Verkoop en vervolgens op Facturen. Het startscherm van de module Factuur wordt geopend:Zodra het factureren is voorbereid kunnen er vanuit Yuki verkoopfacturen worden aangemaakt en vervolgens per post of per e-mail worden verstuurd naar je klanten.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoopfactuur aanmaken en versturen.


 De verkoopfacturen die worden verstuurd naar je klanten moeten natuurlijk voldoen aan de Nederlandse eisen voor verkoopfacturen.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze eisen zie artikel Nederlandse eisen verkoopfactuur.


Wanneer je regelmatig dezelfde facturen verstuurd naar je klanten biedt Yuki de mogelijkheid om deze periodieke facturen via een contract automatisch te laten klaarzetten voor verzending.

Voor een uitgebreide beschrijving van periodieke facturen zie artikel Periodieke factuur (via contract) aanmaken en versturen.


Om je klanten sneller te laten betalen is het noodzakelijk om herinneringen en/of aanmaningen te versturen. In Yuki is het mogelijk om dit handmatig of automatisch (herinneringen en aanmaningenservice Yuki) uit te voeren. 

De herinneringen en/of aanmaningen kunnen ook in het Engels, Frans of Duits worden aangemaakt en verstuurd.

Voor een uitgebreide beschrijving van het handmatig of automatische versturen van herinneringen zie artikelen Handmatige herinneringen instellen en Herinnering- en aanmaningsservice (automatische herinneringen).


Met de Yuki Incasso module kunnen verkoopfacturen eenvoudig via SEPA geïncasseerd worden.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze module zie artikel Incasso module (verkoopfacturen via Yuki incasseren).