Met de Yuki Factuur module kun je zelf digitale verkoopfacturen aanmaken. Je kunt een artikelbestand opbouwen, prijslijsten definiëren en diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste verkoopfactuur automatisch naar je klant sturen. Deze verkoopfacturen worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 


Alle functionaliteit van de Factuur module bevindt zich in de vernieuwde module Verkoop.  


Deze module is alleen beschikbaar wanneer deze door een gebruiker met de rol 'Directie' is geactiveerd via de Yuki store in het domein. 


TIPS!

  • Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen aanmaken.
  • Naast het uploaden en verwerken van verkoopfacturen óf het gebruik maken van de Factuur module (verkoopfacturen aanmaken en versturen) is het ook mogelijk om je verkoopfacturen te importeren in Yuki.

Factureren voorbereiden

Om verkoopfacturen aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken geregeld zijn:

  • Instellingen voor verkoopfacturen vastleggen (o.a. instellen en wijzigen van factuurnummer)
  • Factuurlay-out aanmaken of wijzigen (o.a. maken van digitaal factuurpapier op basis van PDF)
  • Verkoopartikelen toevoegen
  • Verkoopartikel of nieuwe artikelprijs aan prijslijst toevoegen
  • Verkoopfacturen aanmaken
  • Verkoopfacturen versturen.


De verkoopfacturen die worden verstuurd naar je klanten moeten natuurlijk voldoen aan de Nederlandse eisen voor verkoopfacturen.


Wanneer je regelmatig dezelfde facturen verstuurd naar je klanten biedt Yuki de mogelijkheid om deze periodieke facturen automatisch te laten klaarzetten voor verzending.


Om je klanten sneller te laten betalen is het noodzakelijk om herinneringen en/of aanmaningen te versturen. In Yuki is het mogelijk om dit handmatig of automatisch (herinneringen en aanmaningenservice Yuki) uit te voeren. 

De herinneringen en/of aanmaningen kunnen ook in het Engels, Frans of Duits worden aangemaakt en verstuurd.


Met de Yuki Incasso module kunnen verkoopfacturen eenvoudig via SEPA geïncasseerd worden.