De module Verkoop bundelt alle informatie over klanten en facturen. Op het startscherm van deze module zie je het verkoop dashboard. Deze monitor geef je een up-to-date stand van zaken van wat je nog te factureren hebt, wat er aan facturen in behandeling staat, wat er in totaal nog onbetaald is en wat je gemiddelde DSO is (een indicatie van de ouderdom van de openstaande facturen).  


De Offerte module, de Factuur module en Mollie zijn geïntegreerd in de vernieuwde module Verkoop.


De beide modules en Mollie zijn alleen beschikbaar wanneer deze door een gebruiker met de rol 'Directie' zijn geactiveerd via de Yuki store in het domein. 

De Offerte module en/of Mollie kunnen alleen worden geactiveerd wanneer er al gebruik wordt gemaakt van de Factuur module.


Met de Offerte module maak je zelf digitale offertes aan in Yuki die je direct per e-mail of per post kunt versturen naar je klanten. Je kunt bij elke offerte direct de status bekijken: verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. Daarnaast kun je desgewenst een geaccepteerde offerte direct omzetten naar een verkoopfactuur.

Met de Factuur module kun je zelf digitale verkoopfacturen aanmaken in Yuki en deze direct per e-mail of per post versturen naar je klanten.

Met Mollie kun je Mollie instellen als je online betalingsprovider voor je digitale verkoopfacturen.


Open de module Verkoop door bovenin je scherm te klikken op het icoon Verkoop. Het startscherm wordt nu geopend:Links in je scherm zie je de belangrijkste functies van de module Verkoop. 


Workflow

 • Monitor
 • Offertes
 • Verkoopfacturen
 • Periodieke facturen
 • Verkoopartikelen.


Overzichten

 • Omzetlijst
 • Verkoophistorie
 • Verstuurde facturen.


Instellingen

 • Verkoop instellingen
 • Instellingen herinneringen
 • Mollie.

Workflow


Sales monitor

In de Sales monitor zie je de belangrijkste gegevens over je verkoop:

 • omzet per maand

 • ouderdomsanalyse

 • kengetallen van je verkoop

 • recent bekeken facturen

 • recent bekeken contacten.


Offertes

Hier kun je een aantal werklijsten en overzichten bekijken van alle verzonden, openstaande en te factureren offertes.


De volgende werklijsten van offertes zijn beschikbaar:

 • Conceptoffertes
 • Te verzenden offertes
 • Openstaande offertes
 • Te factureren offertes.


De volgende overzichten van offertes zijn beschikbaar:

 • Alle offertes
 • Concept- en te verzenden offertes
 • Offertehistorie.


Verkoopfacturen

Hier kun je een aantal werklijsten en overzichten bekijken van alle onbetaalde/nog te incasseren en betaalde/geïncasseerde verkoopfacturen.


De volgende werklijsten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:

 • Conceptfacturen

 • Te verzenden facturen

 • Te herinneren facturen

 • Facturen in behandeling.


De volgende overzichten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:

 • Alle facturen

 • Concept- en te verzenden facturen

 • Factuurhistorie

 • Openstaande facturen

 • Wachtrij facturen.


Periodieke facturen

Periodieke facturen zijn verkoopfacturen waarvoor een periodieke frequentie is ingesteld.


Verkoopartikelen

Voordat je de verkoopfacturen gaat aanmaken moet je eerst de verkoopartikelen toevoegen. Hier zie je alle verkoopartikelen die in het domein zijn aangemaakt. Van elk artikel kun je een totaaloverzicht bekijken met de volgende gegevens:

 • gegevens van het artikel

 • prijslijst(en) waaraan het artikel is toegevoegd

 • prijsovereenkomst(en) met klanten voor het artikel

 • kengetallen van het artikel

 • omzet per maand

 • omzet per jaar

 • laatste facturen

 • top verkopen.


Overzichten


Omzetlijst

Hier zie je je totale verkopen in een bepaalde periode per klant.


Verkoophistorie

Hier kun je per klant of per artikel bekijken hoeveel en voor welke bedragen in een bepaalde periode werd verkocht en gefactureerd.


Verstuurde facturen

Hier zie je een overzicht van alle verkoopfacturen die in batch zijn verstuurd (verwerkt) óf alle verkoopfacturen en/of herinneringen die je hebt verstuurd naar je klanten.


Instellingen


Verkoop instellingen

Hier kun je de volgende instellingen voor je verkoopfacturen vastleggen:

 • Standaardwaarden
 • Factuurnummer
 • Aflevering
 • Prijslijsten
 • Lay-outs.


Herinnering instellingen

Hier kun je de volgende instellingen voor de herinneringen van je verkoopfacturen vastleggen:

 • Handmatige herinneringen
 • Automatische herinneringen (herinnering- en aanmaningsservice)
 • Geblokkeerde relaties (herinnering- en aanmaningsservice)
 • Lay-outs.


Mollie

Je kunt Mollie instellen als online betalingsprovider voor je digitale verkoopfacturen. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen:

 • Administratie in Yuki koppelen met je bestaande account bij Mollie óf een nieuwe account bij Mollie aanmaken die direct is gekoppeld
 • Mollie betaallink toevoegen aan de factuur lay-out van je verkoopfacturen
 • Je klanten betalen je verkoopfacturen via Mollie
 • Bankafschriften van Mollie importeren in je administratie
 • Inkoopfacturen van Mollie importeren in je administratie
 • Transacties van Mollie verwerken in je administratie.


Op elk moment kun je via een dashboard vervolgens de huidige status van de koppeling met Mollie controleren of desgewenst wijzigen.