Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsovereenkomsten kun je gebruiken om individuele prijsafspraken met je klant(en) vast te leggen.


Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsafspraak bij klant

  • vastleggen van prijsafspraak bij artikel

  • wijzigen prijs van artikel tijdens aanmaken van verkoopfactuur.


Prijsovereenkomsten bekijken

Je kunt de prijsovereenkomsten met een bepaalde klant of van een specifiek artikel bekijken.


Prijsovereenkomst(en) met bepaalde klant

Open de module Relatiebeheer, klik op het icoon Klanten, open de relatiekaart van een klant en klik linksonder in je scherm op Prijsovereenkomsten.
Prijsovereenkomst(en) van specifiek artikel

Open de module Verkoop, klik op Verkoopartikelen en klik vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je de vastgelegde prijsovereenkomsten wilt bekijken.

Klik op Prijsovereenkomsten.