Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsovereenkomsten kun je gebruiken om individuele prijsafspraken met je klant(en) vast te leggen.


Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsafspraak bij klant

  • vastleggen van prijsafspraak bij artikel

  • wijzigen prijs van artikel tijdens aanmaken van verkoopfactuur.Prijsovereenkomsten bekijken


Je kunt de prijsovereenkomsten met een bepaalde klant of van een specifiek artikel bekijken.


Prijsovereenkomst(en) met bepaalde klant


Open de module 'Relatiebeheer', klik op het icoon 'Klanten', open de relatiekaart van een klant en klik linksonder in je scherm op 'Prijsovereenkomsten'.Prijsovereenkomst(en) van specifiek artikel


Open de module 'Verkoop', klik op 'Verkoopartikelen' en klik vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je de vastgelegde prijsovereenkomsten wilt bekijken.

Klik op 'Prijsovereenkomsten'.