Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsovereenkomsten kun je gebruiken om individuele prijsafspraken met je klant(en) vast te leggen.


Prijsovereenkomsten bekijken

Je kunt de prijsovereenkomsten met een bepaalde klant of van een specifiek verkoopartikel bekijken.


Prijsovereenkomst(en) met bepaalde klant

Open de module Relatiebeheer, klik op het icoon Klanten, open de relatiekaart van een klant en klik linksonder in je scherm op Prijsovereenkomsten.


Het volgende scherm wordt geopend:
Prijsovereenkomst(en) van specifiek artikel

Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoopartikelen en klik vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je de vastgelegde prijsovereenkomsten wilt bekijken.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op Prijsovereenkomsten.


Je ziet nu alle relaties waarvoor een prijsovereenkomst is vastgelegd bij het verkoopartikel.