De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Factuurlay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-out.Klik rechtsboven in je scherm op de knop E-mail template om het onderwerp en de tekst van de e-mail van verkoopfacturen aan te passen die je per e-mail gaat versturen.


Het volgende scherm wordt geopend:TIP!

In de tekst en in het onderwerp kun je ook variabele gegevens opnemen door zogenaamde placeholders te gebruiken. Die placeholders staan altijd tussen vierkante haken en hebben een specifieke naam.