De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Factuurlay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-out.Voeg een urenspecificatie toe bij facturatie van werkzaamheden. Deze specificatie is een onderdeel van de Yuki Uren module.