De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Factuurlay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-outHier kun je bepalen waar het adres binnen het factuurblok wordt geplaatst.


Wanneer je in één van de invoervelden klikt worden de huidige marges van het adres getoond:Bovenmarge (mm)

Dit is gerekend vanaf de bovenzijde van de pagina.


Inspringen links (mm)

Dit is gerekend vanaf de linkerzijde van de pagina.

Als je te weinig ruimte hebt gehouden tussen de bovenzijde van de pagina en de start van het factuurblok om een adresblok te plaatsen, dan wordt dit automatisch gecorrigeerd.