De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik op Factuurinstellingen en scroll naar Lay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de omschrijving van de desbetreffende factuurlay-out. 


Met behulp van de pagina-instellingen bepaal je waar de factuurgegevens op de factuur worden afgedrukt. Dit is met name belangrijk als je dat wilt aanpassen aan je bestaande briefpapier.
Bovenmarge (in mm)

Dit bepaalt waar de algemene factuurgegevens (nummer en datum etc) t.o.v. de bovenkant van het papier begint. Let op dat je tussen de bovenkant en de factuurgegevens soms ook nog een adresblok moet plaatsen. Dit adresblok is 30mm hoog.


Inspringen links (in mm)

Dit bepaalt hoeveel witruimte (linkermarge) je links wil aanhouden.


Inspringen rechts (in mm)

Dit bepaalt hoeveel witruimte je rechts (rechtermarge) wil aanhouden.


Inspringen onder (in mm)

Dit bepaalt hoeveel witruimte je wilt aanhouden tussen de onderste regel van de voettekst van de pagina en de onderkant van de pagina.


Paginanummering (bij meerdere pagina's)

Positie van het paginanummer onderaan elke pagina.


Lettertype

Selecteer hier het lettertype van tekst op de factuur.


Lettergrootte

Selecteer hier de lettergrootte van tekst op de factuur.