De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Factuurkolommen
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papierinstellingen
 • Adrespositionering
 • Thema
 • Logo positionering
 • Specificatie instellingen
 • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Factuurlay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-out


Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de indeling van een factuur wordt bepaald.Op de factuur onderscheiden we drie secties:


Het factuurblok

Dit bestaat weer uit drie delen:

 • de factuurkop (klantgegevens, factuurnummer etc)
 • de factuurregels (met de kolommen)
 • de factuurtotalen (met btw totalen en te betalen bedrag).
Klik op de knop 3 linksonder je scherm. Het volgende scherm wordt geopend: Factuur voettekst

Hier kun je tekst kwijt die direct onder het factuurblok wordt afgedrukt, bijvoorbeeld: "Gelieve het totaalbedrag te betalen op rekening 12345678".


Pagina voettekst

Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Standaard worden de bedrijfsgegevens (adres, KvK-, btw- en bankrekeningnummer) weergegeven, zoals deze zijn vermeld in het domein.

Wil je andere gegevens vermelden, dan kun je dit veld gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan. Let op: de standaard vermelding komt te vervallen, als je gegevens in dit blok hebt vermeld.