De volgende factuur lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Factuurkolommen
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papier instellingen
 • Adres positionering
 • Logo positionering
 • Specificatie instellingen
 • Onderwerp en tekst van mail.


Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de indeling van een factuur wordt bepaald.
Op de factuur onderscheiden we drie secties:


Het factuurblok


Dit bestaat weer uit drie delen:

 • de factuurkop (klantgegevens, factuurnummer etc)
 • de factuurregels (met de kolommen)
 • de factuurtotalen (met btw totalen en te betalen bedrag).


Factuur voettekst


Hier kun je tekst kwijt die direct onder het factuurblok wordt afgedrukt, bijvoorbeeld: "Gelieve het totaalbedrag te betalen op rekening 12345678".
Pagina voettekst


Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Standaard worden de bedrijfsgegevens (adres, KvK-, btw- en bankrekeningnummer) weergegeven, zoals deze zijn vermeld in het domein.

Wil je andere gegevens vermelden, dan kun je dit veld gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan. Let op: de standaard vermelding komt te vervallen, als je gegevens in dit blok hebt vermeld.