De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik op Factuurinstellingen en scroll naar Lay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de omschrijving van de desbetreffende factuurlay-out. 


Hier kun je aangeven welke gegevens op je factuur afgedrukt moeten worden. Welke kolommen je kiest is soms afhankelijk van de lay-out die je gekozen hebt. Denk daarbij met name vanuit de klant. Wat is voor de klant belangrijk om op de regel te zien?
Referentie

Wil je dat de artikelcode vermeld wordt?


Omschrijving

Wil je de omschrijving van het artikel, de omschrijving van de factuurregel of beide afdrukken?


Aantal

Wil je dat de aantallen vermeld worden?


Prijs ex btw

Prijs van artikel exclusief btw.


Prijs

Prijs van artikel.


Btw

Als de factuur voor particuliere klanten is, dan is het noemen van de btw per regel minder belangrijk. Als het btw-percentage voor elk artikel hetzelfde is, hoef je deze ook niet op elke regel te noemen. 


Bedrag ex btw

Bedrag van totaal aantal van artikel exclusief btw.


Btw-bedrag

Btw-bedrag van totaal aantal van artikel.


Bedrag

Bedrag van totaal aantal van artikel.


Selecteer de kolommen die je graag per factuurregel wilt afdrukken. Maak de factuur zo simpel mogelijk (less is beautiful). Om te testen of de factuur eruit ziet zoals je wilt, bewaar je de lay-out door te klikken op de knop Bewaren en klik je vervolgens op de knop Schermvoorbeeld.