De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik op Factuurinstellingen en scroll naar Lay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de omschrijving van de desbetreffende factuurlay-out. 
Omschrijving

Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee.


Administratie

Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt).


Taal

Het is mogelijk in Nederlandse domeinen voor een factuur in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans te kiezen.


Btw-nummer

Wil je het btw-nummer van je klanten afdrukken op de factuur? Dit is met name relevant bij internationale klanten.


Titel

Als je dit aanvinkt komt de titel ("Factuur" of "Creditfactuur") bovenaan de factuur te staan zodat in één oogopslag te zien is dat het document een factuur betreft.


Onderwerp

Wil je het onderwerp van de factuur ook afdrukken op de factuur?


Ontwerp

Kies een lay-out uit de tien beschikbare varianten.


Bijlage

Hier kun je vanuit het archief een bijlage koppelen aan de factuurlay-out (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).