De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Instellingen
  • Onderwerp
  • Tekstinhoud
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik op Instellingen herinneringen en open vervolgens het tabblad Lay-outs.

Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op de omschrijving van de desbetreffende herinnering lay-out. 

Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je bovenin je scherm op de knop Nieuwe lay-out.


Als je besluit herinneringen per e-mail te gaan versturen kun je hier ook het onderwerp en de tekst van de e-mail aanpassen.In de tekst en in het onderwerp kun je ook variabele gegevens opnemen (zogenaamde placeholders). Die placeholders staan altijd tussen vierkante haken en hebben specifieke naam.