De volgende herinnering ay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Instellingen
  • Onderwerp
  • Tekstinhoud
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papier instellingen
  • Adres positionering
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.

Als je besluit herinneringen per e-mail te gaan versturen kun je hier ook het onderwerp en de tekst van de e-mail aanpassen.In de tekst en in het onderwerp kun je ook variabele gegevens opnemen (zogenaamde placeholders). Die placeholders staan altijd tussen vierkante haken en hebben specifieke naam.