De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Instellingen
  • Onderwerp en tekstinhoud
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Instellingen herinneringen en vervolgens op het tabblad Lay-outs.

Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op > voor de omschrijving van de desbetreffende herinnering lay-out

Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je bovenin je scherm op de knop Nieuwe lay-out.Met behulp van de pagina-instellingen bepaal je waar de gegevens van de herinnering op de herinnering worden afgedrukt. Dit is met name belangrijk als je dat wilt aanpassen aan je bestaande briefpapier.


Bovenmarge (in mm)

Dit bepaalt waar de algemene gegevens van de herinnering (nummer en datum etc) t.o.v. de bovenkant van het papier begint. Let op dat je tussen de bovenkant en de gegevens van de herinnering soms ook nog een adresblok moet plaatsen. Dit adresblok is 30mm hoog.


Inspringen links (in mm)

Dit bepaalt hoeveel witruimte (linkermarge) je links wil aanhouden.


Inspringen rechts (in mm)

Dit bepaalt hoeveel witruimte je rechts (rechtermarge) wil aanhouden.


Inspringen onder (in mm)

Dit bepaalt hoeveel witruimte je wilt aanhouden tussen de onderste regel van de voettekst van de pagina en de onderkant van de pagina.


Lettertype

Selecteer hier het lettertype van tekst op de herinnering.


Lettergrootte

Selecteer hier de lettergrootte van tekst op de herinnering.