De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Instellingen
 • Onderwerp en tekstinhoud
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papierinstellingen
 • Adrespositionering
 • Logo positionering
 • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Instellingen herinneringen en vervolgens op het tabblad Lay-outs.

Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op > voor de omschrijving van de desbetreffende herinnering lay-out

Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je bovenin je scherm op de knop Nieuwe lay-out.


Met behulp van de pagina-instellingen bepaal je waar de gegevens op de herinnering worden afgedrukt. Dit is met name belangrijk als je dat wilt aanpassen aan je bestaande briefpapier. Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de indeling wordt bepaald. Op de factuur onderscheiden we 3 secties:


Het tekstblok van de brief

Dit bestaat weer uit twee delen:

 • het briefhoofd (klantgegevens)
 • de brieftekst (met de kolommen).Pagina voettekst

Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Dit kun je gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan.