De volgende herinnering ay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Instellingen
 • Onderwerp
 • Tekstinhoud
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papier instellingen
 • Adres positionering
 • Logo positionering
 • Onderwerp en tekst van mail.

Met behulp van de pagina instellingen bepaal je waar de gegevens op de herinnering worden afgedrukt. Dit is met name belangrijk als je dat wilt aanpassen aan je bestaande briefpapier. Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de indeling wordt bepaald. Op de factuur onderscheiden we 3 secties:


Het tekstblok van de brief

Dit bestaat weer uit twee delen:

 • het briefhoofd (klantgegevens)
 • de brieftekst (met de kolommen)


Pagina voettekst

Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Dit kun je gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan.