De volgende herinnering ay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Instellingen
  • Onderwerp
  • Tekstinhoud
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papier instellingen
  • Adres positionering
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Onderwerp

Het onderwerp wordt direct boven de brieftekst afgedrukt. Je kunt het onderwerp ook leeg laten. In het onderwerp kun je ook met placeholders werken.


Tekstinhoud

Per lay-out kun je de tekst van de brief aanpassen aan de situatie. Zo kun je beginnen met een heel vriendelijke tekst voor je eerste herinnering en de tekst steeds dringender en formeler maken naarmate de factuur langer open staat. Let op bij het opmaken van de tekst of je standaard een kopie van de factuur meestuurt of niet. Doe je dat niet, dan moet je in de tekst van de brief (en eventueel ook in de tekst van de mail) al de gegevens van de factuur opnemen. Dat doe je door gebruik te maken van zogenaamde placeholders. Dat zijn verwijzingen naar o.a. gegevens van de factuur.