De volgende herinnering ay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Instellingen
 • Onderwerp
 • Tekstinhoud
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papier instellingen
 • Adres positionering
 • Logo positionering
 • Onderwerp en tekst van mail.


Voeg kopie van factuur toe

Geef aan of je een kopie van de factuur wenst mee te sturen (advies).


LET OP!

Als je facturen niet in de verkoopmodule van Yuki hebt aangemaakt werkt het meesturen van een kopie van de factuur enkel bij verzending per e-mail. Pas je tekst in de herinnering hierop aan.


Herinneringsniveau voor automatische herinneringen

 • 1 - Attendering
 • 2 - Herinnering
 • 3 - Aanmaning
 • 4 - Ingebrekestelling.


Gebruik deze lay-out voor automatische incasso of niet-automatische incasso?

 • Beiden
 • Automatische incasso
 • Niet-automatische incasso.