De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Instellingen
 • Onderwerp
 • Tekstinhoud
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papierinstellingen
 • Adrespositionering
 • Logo positionering
 • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik op Instellingen herinneringen en open vervolgens het tabblad Lay-outs.

Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op de omschrijving van de desbetreffende herinnering lay-out. 

Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je bovenin je scherm op de knop Nieuwe lay-out.Voeg kopie van factuur toe

Geef aan of je een kopie van de factuur wenst mee te sturen (advies).


LET OP!

Als je facturen niet in de verkoopmodule van Yuki hebt aangemaakt werkt het meesturen van een kopie van de factuur enkel bij verzending per e-mail. Pas je tekst in de herinnering hierop aan.


Herinneringsniveau voor automatische herinneringen

 • 1 - Attendering
 • 2 - Herinnering
 • 3 - Aanmaning
 • 4 - Ingebrekestelling.


Gebruik deze lay-out voor automatische incasso of niet-automatische incasso?

 • Beiden
 • Automatische incasso
 • Niet-automatische incasso.