Met de Factuur module (verkoopfacturen aanmaken en versturen) van Yuki kun je herinneringen en aanmaningen versturen. Het versturen van deze brieven kan handmatig of automatisch plaatsvinden. 


Je kunt daarbij in Yuki werken met de vier verschillende standaardbrieven voor een attendering, herinnering, aanmaning en ingebrekestelling. Voordat je gaat werken met herinneringen of aanmaningen dien je eerst de tekst en lay-out van deze brieven aan je bedrijf en je activiteiten aan te passen. De lay-out bepaalt hoe de herinnering of aanmaning eruit ziet, welke gegevens je erop wilt afdrukken, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail moet staan.


LET OP!

Bedenk wel bij het aanpassen dat de brieven na een vastgesteld aantal dagen worden verstuurd.

Open de module 'Verkoop', klik op 'Instellingen herinneringen' en open vervolgens het tabblad 'Lay-outs'.

LET OP!

Wanneer er een Nederlandse, Engelse, Franse, Spaanse of Duitse herinnering lay-out is aangemaakt, verschijnt de kolom 'Taal' in de bovenstaande instellingen.


Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op > voor de desbetreffende herinnering lay-out. 

Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je bovenin je scherm op de knop 'Nieuwe lay-out'.


De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Instellingen
  • Onderwerp
  • Tekstinhoud
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papier instellingen
  • Adres positionering
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.

Schermvoorbeeld bekijken


Als je klaar bent met de lay-out klik je linksboven in je scherm op de knop 'Bewaren' om je wijzigingen te bewaren.

Bekijk daarna het schermvoorbeeld om te zien of alle wijzigen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Om de e-mail te testen adviseren wij om een testherinnering aan te maken en deze naar jezelf te versturen. Verwijder daarna wel de testherinnering uit je administratie om te voorkomen dat deze in de boekhouding terecht komt.


Standaard lay-out opnieuw aanmaken


Wanneer je van één of meer herinneringsniveaus de standaard lay-out hebt verwijderd kun je deze altijd opnieuw genereren (in de taal die je als gebruiker hebt ingesteld bij 'Persoonlijke voorkeuren') door te klikken op de knop 'Regeneratie standaard layouts'.


Standaard lay-out bepalen


Je kunt binnen Yuki met meer dan één herinnering lay-out werken. Als je dat doet, kun je telkens als je een nieuwe herinnering maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden. Je kunt kiezen welke lay-out Yuki dan standaard moet voorstellen.