In de Factuur module kun je werken met verschillende factuurlay-outs. De lay-out bepaalt hoe de factuur eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Yuki biedt de mogelijkheid om de bestaande standaard factuurlay-out naar eigen wens te wijzigen of zelf één of meer nieuwe factuur lay-outs aan te maken.


Als je met verschillende factuur lay-outs werkt, kun je telkens als je een nieuwe verkoopfactuur maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden. 


TIP

Per klant kan er op de relatiekaart een standaard factuurlay-out worden ingegeven. Als de klant gekozen wordt bij het aanmaken van een verkoopfactuur wordt deze standaard lay-out direct gekozen voor de factuur. De verkoopfactuur moet wel voor dezelfde administratie zijn als de factuurlay-out.


Open de module Verkoop, klik op Factuurinstellingen en scroll vervolgens naar Lay-outs.LET OP!

Wanneer er een Nederlandse, Engelse, Franse of Spaanse factuurlay-out is aangemaakt, verschijnt de kolom 'Taal' in de bovenstaande instellingen.


Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de omschrijving van de desbetreffende factuurlay-out

Voor het aanmaken van een nieuwe factuurlay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.


Het volgende scherm wordt geopend:De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.

Schermvoorbeeld bekijken

Als je klaar bent met de  factuurlay-out klik je linksboven in je scherm op de knop Bewaren om je wijzigingen te bewaren.

Bekijk daarna het schermvoorbeeld om te zien of alle wijzigen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Om de e-mail te testen adviseren wij om een testfactuur aan te maken en deze naar jezelf te versturen. Verwijder daarna wel de testfactuur uit je administratie om te voorkomen dat deze in de boekhouding terecht komt.


Standaard waarden herstellen

Klik tijdens het wijzigen van een factuurlay-out linksboven in je scherm op de knop Standaard om weer terug te gaan naar de door Yuki voorgedefinieerde waarden.