In de Factuur module kun je werken met verschillende factuur lay-outs. De lay-out bepaalt hoe de factuur eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.


LET OP!

Per klant kan er een standaard factuur lay-out worden ingegeven. Als de klant gekozen wordt bij het aanmaken van een verkoopfactuur wordt direct deze standaard lay-out gekozen voor de factuur. De verkoopfactuur moet wel voor dezelfde administratie zijn als de factuur lay-out.


Open de module 'Verkoop', klik 'Factuurinstellingen' en scroll vervolgens naar 'Lay-outs'.
LET OP!

Wanneer er een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out is aangemaakt, verschijnt de kolom 'Taal' in de bovenstaande instellingen.


Om een bestaande factuur lay-out te wijzigen klik je op de omschrijving van de desbetreffende factuur lay-out. 

Voor het aanmaken van een nieuwe factuur lay-out klik je op de knop 'Nieuwe lay-out'.


De volgende factuur lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papier instellingen
  • Adres positionering
  • Logo positionering
  • Specificatie instellingen
  • Onderwerp en tekst van mail.

Schermvoorbeeld bekijken


Als je klaar bent met de lay-out klik je linksboven in je scherm op de knop 'Bewaren' om je wijzigingen te bewaren.

Bekijk daarna het schermvoorbeeld om te zien of alle wijzigen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Om de e-mail te testen adviseren wij om een testfactuur aan te maken en deze naar jezelf te versturen. Verwijder daarna wel de testfactuur uit je administratie om te voorkomen dat deze in de boekhouding terecht komt.


Standaard waarden herstellen


Klik tijdens het wijzigen van een lay-out linksboven in je scherm op de knop 'Standaard' om weer terug te gaan naar de door Yuki voorgedefinieerde waarden.


Standaard lay-out bepalen


Je kunt binnen Yuki met meer dan één factuur lay-out werken. Als je dat doet, kun je telkens als je een nieuwe factuur maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden. Je kunt kiezen welke lay-out Yuki dan standaard moet voorstellen. Voor een uitgebreide beschrijving zie Instellingen voor verkoopfacturen.