In de module ‘Verkoop’ kun je vanuit het ‘Verkoop dashboard’ en ‘Facturen’ een nieuwe verkoopfactuur aanmaken door te klikken op de knop ‘Nieuwe factuur’.


Bij het aanmaken van een verkoopfactuur moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • voer de factuurgegevens in

  • voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe

  • voeg, indien nodig, aanvullende informatie toe

  • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  • wijzig, indien nodig, de factuurdatum en/of de verzendwijze
  • bewaar de factuur als een conceptfactuur
    of 

  • zet de factuur klaar voor verzending naar de klant

  • verwerk de factuur in de administratie (na bekijken van schermvoorbeeld).

De gegevens van de factuur kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd.


Relatie (verplicht)

Selecteer de relatie (klant) voor wie de verkoopfactuur is bestemd.


LET OP!

De klantspecifieke hoofdcontactpersoon, betalingstermijn, prijslijst, factuur lay-out en verzendwijze worden automatisch ingevuld indien deze aanwezig zijn op de relatiekaart van de klant.


Contactpersoon

Selecteer een relatie als contactpersoon van een klant.


Onderwerp

Na het selecteren van de klant vult Yuki automatisch het onderwerp "Factuur voor [relatie]" in. Dit kan handmatig worden gewijzigd.

Ook na het versturen of verwerken van de verkoopfactuur kan het onderwerp van de factuur nog worden aangepast.


Betalingstermijn

De betalingstermijn in dagen wordt overgenomen van de factuurinstellingen. Het aantal dagen kan hier echter handmatig worden gewijzigd. Bij het versturen van de factuur wordt op basis van de factuurdatum automatisch de juiste vervaldatum berekend.

De gebruikte betalingstermijn wordt bij de klant bewaard zodat je de volgende keer bij deze klant automatisch dezelfde betalingstermijn terugziet.