In de volgende situaties is het raadzaam om extra prijslijsten in Yuki aan te maken:

  • Als je zowel aan particulieren als aan bedrijven levert en dus soms prijzen inclusief btw gebruikt en soms prijzen exclusief btw.

  • Als je aan volstrekt verschillende doelgroepen levert (bijvoorbeeld aan handelaren en aan eindgebruikers) en daarvoor afwijkende prijzen hanteert.

  • Als je klanten in het buitenland hebt die een speciaal btw-tarief verwachten

  • Als je wilt werken met prijslijsten in vreemde valuta.


TIP!

Om te kunnen werken met prijslijsten in vreemde valuta moet de Vreemde valuta module in het domein (via de Yuki Store) geactiveerd zijn.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de prijslijsten zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoop instellingen en scroll vervolgens naar Prijslijsten. 


Om een nieuwe prijslijst aan te maken, klik je op de knop + Maak nieuwe prijslijst aan.

Om een prijslijst te wijzigen, klik je op de regel van de desbetreffende prijslijst


Prijslijst aanmaken

Je kunt een nieuwe (extra) prijslijst aanmaken door te klikken op de Maak nieuwe prijslijst aan


Het volgende scherm wordt geopend:


De gegevens van de prijslijst kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd.

Na het wijzigen van de gegevens klik je op de knop Bewaren om de prijslijst te wijzigen.


Omschrijving (verplicht)

Voer een duidelijke omschrijving voor de prijslijst in bijvoorbeeld 'Particulieren' of 'Prijslijst Duitsland'.


Valuta (alleen zichtbaar indien module 'Vreemde valuta' is geactiveerd)

Selecteer de juiste valuta voor de prijslijst. Op elke offerte die wordt aangemaakt op basis van een prijslijst in vreemde valuta zal het desbetreffende vreemde valutateken worden getoond.


Inclusief btw

Geef aan of de verkoopprijzen in deze prijslijst in- of exclusief btw zijn.


Prijslijst wijzigen

Je kunt een prijslijst wijzigen door te klikken op de regel van de prijslijst.


Het volgende scherm wordt geopend:De gegevens van de prijslijst kunnen in de hieronder beschreven velden worden gewijzigd.

Na het wijzigen van de gegevens klik je op de knop Bewaren om de prijslijst te wijzigen.


Omschrijving (verplicht)

Voer een duidelijke omschrijving voor de prijslijst in bijvoorbeeld 'Particulieren' of 'Prijslijst Duitsland'.


Valuta (alleen zichtbaar indien module 'Vreemde valuta' is geactiveerd)

Selecteer de juiste valuta voor de prijslijst.


Inclusief btw

Geef aan of de verkoopprijzen in deze prijslijst in- of exclusief btw zijn.


TIP!

Alle artikelen worden normaal gekoppeld aan de standaard prijslijst. Dit is een prijslijst exclusief btw. 

Heb je verder geen behoefte aan meer dan één prijslijst maar lever je eigenlijk enkel aan consumenten (inclusief btw) dan volstaat het om de standaard prijslijst te wijzigen en daar aan te geven dat alle verkoopprijzen inclusief btw zijn.