In de volgende situaties is het raadzaam om extra prijslijsten in Yuki aan te maken:

  • Als je zowel aan particulieren als aan bedrijven levert en dus soms prijzen inclusief btw gebruikt en soms prijzen exclusief btw.

  • Als je aan volstrekt verschillende doelgroepen levert (bijvoorbeeld aan handelaren en aan eindgebruikers) en daarvoor afwijkende prijzen hanteert.

  • Als je klanten in het buitenland hebt die een speciaal btw-tarief verwachten

  • Als je wilt werken met prijslijsten in vreemde valuta.


LET OP!

Om te kunnen werken met prijslijsten in vreemde valuta moet de Vreemde valuta module in het domein (via de Yuki Store) geactiveerd zijn.


Klik links in je scherm op het radertje om de instellingen van het domein te openen. Klik vervolgens onder Verkoop op Factuurinstellingen en scroll naar Prijslijsten.Om een nieuwe prijslijst aan te maken, klik op de knop + Maak nieuwe prijslijst aan.

Om een prijslijst te wijzigen, klik je op de omschrijving van de desbetreffende prijslijst. 


Gegevens prijslijst invoeren

De gegevens van de prijslijst kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd.

Na het invoeren van de gegevens klik je op de knop Bewaren om de prijslijst aan te maken.


Omschrijving

Voer een duidelijke omschrijving voor de prijslijst in bijvoorbeeld 'Particulieren' of 'Prijslijst Duitsland'.


Inclusief btw

Geef aan of de verkoopprijzen in deze prijslijst in- of exclusief btw zijn.


Valuta (alleen zichtbaar indien module 'Vreemde valuta' is geactiveerd)

Selecteer de juiste valuta voor de prijslijst.