Zodra een verkoopartikel wordt toegevoegd aan een prijslijst óf de artikelprijs (in- of exclusief btw), éénheid en/of het btw-percentage wordt gewijzigd kun je bij het desbetreffende artikel de prijshistorie bekijken.


LET OP!

Alleen de ingangsdatum van de prijswijziging(en) wordt automatisch ingevuld en verwerkt in de prijshistorie van het desbetreffende artikel.


Vanuit dit scherm kun je:

  • een nieuwe prijs vanaf een bepaalde datum invoeren 
  • een oude prijs tot een bepaalde datum invoeren
  • het btw-percentage wijzigen.


Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Verkoopartikelen en vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je de prijshistorie wilt bekijken.

Klik onder de kop Prijslijsten op de regel van de prijslijst.


Het volgende scherm wordt geopend:Hier zie je o.a. de einddatum van de oude prijs en de startdatum van de nieuwe prijs van het artikel.


Nieuwe artikelprijs vanaf bepaalde datum invoeren

Om voor het artikel een nieuwe prijs vanaf een bepaalde datum in te voeren, klik je op de knop Voeg een nieuwe prijs toe.


Het volgende scherm wordt geopend:In het veld Geldig vanaf selecteer je de juiste begindatum van de artikelprijs.

Je selecteert vervolgens het correcte btw-percentage in het veld Btw-percentage en voert tenslotte in het veld Prijs de nieuwe prijs voor het artikel in.


Klik op de knop Bewaren om de nieuwe prijs voor het verkoopartikel vast te leggen.


Oude prijs tot een bepaalde datum invoeren

Om voor het artikel de oude prijs tot een bepaalde datum in te voeren klik je op de regel van de desbetreffende prijs.

In het veld Geldig tot selecteer je de juiste einddatum van de artikelprijs. 


Controleer of alle gegevens in de verplichte velden nog correct zijn en klik vervolgens op de knop Bewaren om de einddatum van de oude artikelprijs vast te leggen.


Btw-percentage wijzigen

Om het btw-percentage van het artikel te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende prijs.

In het veld Btw-percentage selecteer je het juiste btw-percentage.


Controleer of alle gegevens in de verplichte velden nog correct zijn en klik vervolgens op de knop Bewaren om het gewijzigde btw-percentage vast te leggen.