Zodra een verkoopartikel wordt toegevoegd aan een prijslijst óf de artikelprijs (in- of exclusief btw), éénheid en/of het btw-percentage wordt gewijzigd kun je bij het desbetreffende artikel de prijshistorie bekijken.


LET OP!

Alleen de ingangsdatum van de prijswijziging(en) wordt automatisch ingevuld en verwerkt in de prijshistorie van het desbetreffende artikel.


Vanuit dit scherm kun je:

  • een nieuwe prijs vanaf een bepaalde datum invoeren 
  • een oude prijs tot een bepaalde datum invoeren
  • het btw-percentage wijzigen.


Open de module 'Verkoop', klik links in je scherm op 'Verkoopartikelen' en klik vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je de prijshistorie wilt bekijken.

Klik onder de kop ‘Prijslijsten’ op de omschrijving van de prijslijst.


Hier zie je o.a. de einddatum van de oude prijs en de startdatum van de nieuwe prijs van het artikel.


Nieuwe artikelprijs vanaf bepaalde datum invoeren


Om voor het artikel een nieuwe prijs vanaf een bepaalde datum in te voeren, klik je op de knop ‘Voeg een nieuwe prijs toe’ of ‘Nieuwe prijs’.


Oude prijs tot een bepaalde datum invoeren


Om voor het artikel de oude prijs tot een bepaalde datum in te voeren klik je op de desbetreffende prijs.

In het veld 'Geldig tot' selecteer je de juiste einddatum. 


Btw-percentage wijzigen


Om het btw-percentage van het artikel te wijzigen klik je op de desbetreffende prijs.

In het veld 'Btw-percentage' selecteer je het juiste btw-percentage.