Er zijn in Yuki verschillende manieren om prijsovereenkomsten vast te leggen:

  • vastleggen van prijsafspraak bij klant

  • vastleggen van prijsafspraak bij artikel

  • wijzigen prijs van artikel tijdens aanmaken van verkoopfactuur.


Hieronder wordt beschreven hoe je een prijsafspraak bij een artikel vastlegt.


Open de module Verkoop, klik op Verkoopartikelen en klik op de omschrijving van het artikel waarvan je de vastgelegde prijsovereenkomst(en) wilt bekijken.

Om een nieuwe prijsafspraak bij het artikel vast te leggen, klik je op de knop Leg nieuwe prijsovereenkomst vast.


Gegevens prijsovereenkomst invoeren

De gegevens van de prijsafspraak kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd.


Relatie

Selecteer de klant voor wie je een afwijkende prijs voor het artikel wilt vastleggen.


Prijs

Voer hier de nieuwe prijs van het artikel in.


Inclusief btw

Geef aan of de nieuwe prijs inclusief of exclusief btw is.


Btw-percentage

Selecteer het correct btw-percentage.


Valuta

Selecteer, indien nodig, de juiste valuta voor de nieuwe prijs.