In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle verkoopfacturen die in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald of geïncasseerd werden.

Dit is iets anders dan de debiteuren openstaande posten. De laatste is meer boekhoudkundig en bevat ook de betalingen waar geen verkoopfactuur aan gekoppeld is.


De gegevens van een te herinneren factuur kunnen niet meer worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Indien er gegevens moeten worden gewijzigd als gevolg van navraag- of uitzoekwerk dan is het mogelijk om de te herinneren factuur in behandeling te zetten


Vanuit deze werklijst:

  • kunnen handmatig herinneringen en aanmaningen worden verstuurd
  • kan voor het versturen het herinneringsniveau van de herinneringen of aanmaningen nog worden gewijzigd
  • kunnen facturen waarvoor nog navraag- of uitzoekwerk moet worden gedaan in behandeling worden gezet.


Voor een uitgebreide beschrijving van het versturen van een herinnering of aanmaning zie artikel Herinnering of aanmaning (in bulk) versturen per e-mail.


Om de instellingen van je herinneringen of aanmaningen te controleren en/of te wijzigen klik je in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Herinnering instellingen. open vervolgens de tabbladen Handmatige herinneringen of Lay-outs


Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu de werklijst Te herinneren facturen.


Het volgende scherm wordt geopend:In elke werklijst en overzicht kan de weergave worden aangepast en kunnen de getoonde gegevens worden gefilterd.

Hieronder worden de specifieke weergave en filtermogelijkheden beschreven van de werklijst ‘Te herinneren facturen’.


Weergave en filtering

Standaard worden de volgende kolommen getoond: ‘Factuurnr.’, ‘Relatie', 'Onderwerp’, ‘Factuurdatum’, ‘Vervaldatum’, ‘Btw-bedrag’, ‘Bedrag’, 'Uitstaand', 'Dagen achterstallig' en 'Match status'.

Wanneer er voor een factuur een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out is gebruikt, verschijnt de kolom Taal in het bovenstaande overzicht.


Door het toevoegen van specifieke kolommen kun je de lijst van te herinneren facturen o.a. filteren op:

  • Niveau: herinneringsniveau van de al verstuurde herinneringen bekijken


Dubbelklik op een klantnaam in de kolom Relatie om van de klant het totaal openstaande bedrag van de onbetaalde facturen te bekijken.


Deze lijst kan standaard worden gefilterd op ‘Achterstallig’, ‘Gedeeltelijk betaald’ en/of ‘Status’ door op deze tags te klikken. De tag of tags worden toegevoegd aan de filterbalk.


Bij gebruik van de tag Status kan het filter verder worden gespecificeerd naar Niet verstuurd, Onbetaald, Gedeeltelijk betaald of Volledig ontvangen.Bij gebruik van de tag Achterstallig kan het filter verder worden gespecificeerd naar Meer dan 30 dagen achterstallig, Meer dan 60 dagen achterstallig of Meer dan 90 dagen achterstallig.TIP!
Wanneer de Vreemde valuta module is geactiveerd in de Yuki store kun je ook filteren op Valuta.


Facturen in behandeling zetten

Selecteer één of meer facturen waarvoor nog navraag- of uitzoekwerk moet worden verricht en klik vervolgens op de knop Verplaats naar facturen in behandeling.

De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Te herinneren facturen’ en komen in de werklijst ‘Facturen in behandeling' terecht.