In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle te verzenden verkoopfacturen. Controleer altijd de instellingen van deze facturen voordat ze daadwerkelijk worden verzonden.


De factuurdatum, de verzendwijze en/of het e-mailadres van een te verzenden factuur kan nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Indien er andere gegevens moeten worden gewijzigd zoals bijvoorbeeld een factuurregel dan is het mogelijk om de te verzenden factuur weer als een conceptfactuur te bewaren


Alle te verzenden facturen vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Facturen in het Archief.


Vanuit deze werklijst kunnen:

  • facturen worden verstuurd naar je klanten
  • facturen die nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten als het ware weer in concept worden gezet
  • facturen worden verwijderd.


Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu de werklijst Te verzenden facturen.


Het volgende scherm wordt geopend:In elke werklijst en overzicht kan de weergave worden aangepast en kunnen de getoonde gegevens worden gefilterd. 

Hieronder worden de specifieke weergave en filtermogelijkheden beschreven van de werklijst ‘Te verzenden facturen’.


Weergave en filtering

Standaard worden de volgende kolommen getoond: 'Relatie', ‘Onderwerp’, ‘Btw-bedrag’ en ‘Bedrag’.

Wanneer er voor een factuur een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse factuurlay-out is gebruikt, verschijnt de kolom Taal in het bovenstaande overzicht.


Door het toevoegen van specifieke kolommen kun je de lijst van te versturen facturen o.a. filteren op:

  • Incasso: te verzenden verkoopfacturen die wel of niet worden geïncasseerd.
  • E-mail: alle facturen die per e-mail verzonden worden naar de klant
  • Tags: alle facturen met een specifieke tag.


Deze lijst kan standaard worden gefilterd op ‘Creditfactuur’ door op deze tag te klikken. De tag wordt vervolgens toegevoegd aan de filterbalk. Facturen versturen

Selecteer de facturen in de lijst die je wilt verzenden naar je klanten. Klik vervolgens op de knop Verwerken om de facturen te verwerken in de administratie en daadwerkelijk af te drukken en/of per post of e-mail te versturen.


Alle facturen die per post worden afgeleverd komen na de verwerking in een zogenaamd PDF batch-printbestand terecht. Dit PDF bestand wordt bewaard in de ordner 'Verkoop' met de naam 'Verkoopfacturen printbestand [datum] [tijd]'.


Facturen in concept zetten

Alle geselecteerde facturen die nog niet kunnen of moeten worden verstuurd kun je in concept zetten door te klikken op de knop Verplaats naar conceptfacturen. De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Te verzenden facturen’ en komen in de werklijst ‘Conceptfacturen’ terecht.


Facturen verwijderen

Alle geselecteerde facturen kunnen worden verwijderd uit de administratie door te klikken op de knop Verwijderen.