In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle te verzenden verkoopfacturen. Controleer altijd de instellingen van deze facturen voordat ze daadwerkelijk worden verzonden.


Vanuit deze werklijst kunnen:

  • facturen worden verstuurd naar je klanten
  • facturen die nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten als het ware in concept worden gezet
  • facturen worden verwijderd.


In de module Verkoop klik je op Verkoopfacturen en vervolgens selecteer je de werklijst Te verzenden facturen.In elke werklijst en overzicht kan de weergave worden aangepast en kunnen de getoonde gegevens worden gefilterd. 

Hieronder worden de specifieke weergave en filtermogelijkheden beschreven van de werklijst ‘Te verzenden facturen’.


Weergave en filtering

Deze lijst kan standaard worden gefilterd op ‘Creditfactuur’ door deze tag naar de filterbalk te slepen.


Standaard worden de volgende kolommen getoond: ‘Onderwerp’, ‘Relatie’, ‘Btw-bedrag’ en ‘Bedrag’.


Door het toevoegen van specifieke kolommen kun je de lijst van verstuurde facturen o.a. filteren op:

  • Incasso: te verzenden verkoopfacturen die wel of niet worden geïncasseerd.
  • E-mail: alle facturen die per e-mail verzonden worden naar de klant
  • Tags: alle facturen met een specifieke tag.


Wanneer er voor een factuur een Nederlandse, Engelse, Franse of Spaanse factuurlay-out is gebruikt, verschijnt de kolom 'Taal' in het bovenstaande overzicht.


Facturen versturen

Selecteer de facturen in de lijst die je wilt verzenden naar je klanten. Klik rechtsboven op de knop Verwerken om de facturen te verwerken in de administratie en daadwerkelijk af te drukken en/of per post of e-mail te versturen.


Alle facturen die per post worden afgeleverd komen na de verwerking in een zogenaamd PDF batch-printbestand terecht. Dit PDF bestand wordt bewaard in de ordner 'Verkoop' met de naam 'Verkoopfacturen printbestand [datum] [tijd]'.


Facturen in concept zetten

Alle geselecteerde facturen die nog niet kunnen of moeten worden verstuurd kun je in concept zetten door te klikken op de optie Verplaats naar conceptfacturen van de knop Verwerken. De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Te verzenden facturen’ en komen in de werklijst ‘Conceptfacturen’ terecht.


Facturen verwijderen

Alle geselecteerde facturen kunnen worden verwijderd uit de administratie door te klikken op de optie Verwijderen van de knop Verwerken.