Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de factuurlay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.  


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoop instellingen en scroll vervolgens naar Factuurlay-outs.Alle factuurlay-outs die momenteel zijn aangemaakt voor deze administratie worden hier getoond.


Vanuit dit scherm kun je:

  • een factuurlay-out wijzigen
  • een factuurlay-out verwijderen
  • een factuurlay-out aanmaken.


TIP!

Het aanmaken of wijzigen van een factuurlay-out wordt uitgebreider beschreven in artikel 'Factuurlay-out aanmaken of wijzigen'.


Factuurlay-out wijzigen of verwijderen

Om een factuurlay-out te wijzigen of te verwijderen klik je op de regel van de factuurlay-out


In de nu geopende offerte lay-out voer je je wijzigingen in en klik je vervolgens op de knop Bewaren


Om de geopende offerte lay-out te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik vervolgens op de knop Bewerken of Verwijderen.


Factuurlay-out aanmaken

Om een nieuwe factuurlay-out aan te maken klik je op de knop + Nieuwe lay-out


Het volgende scherm wordt geopend: