Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Factuurlay-outs.Alle factuurlay-outs die momenteel zijn aangemaakt voor deze administratie worden hier getoond.


Vanuit dit scherm kun je:

  • een factuurlay-out wijzigen
  • een factuurlay-out verwijderen
  • een factuurlay-out aanmaken.


TIP!

Het aanmaken of wijzigen van een factuurlay-out wordt uitgebreider beschreven in artikel 'Factuurlay-out aanmaken of wijzigen'.


Factuurlay-out wijzigen of verwijderen

Om een factuurlay-out te wijzigen of te verwijderen klik je op de regel van de factuurlay-out


In de nu geopende offerte lay-out voer je je wijzigingen in en klik je vervolgens rechtsonder in je scherm op de knop Bewaren


Om de geopende offerte lay-out te verwijderen, klik je rechtsonder in je scherm op de knop Verwijderen.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik vervolgens op de knop Bewerken of Verwijderen.


Factuurlay-out aanmaken

Om een nieuwe factuurlay-out aan te maken klik je op de knop + Nieuwe lay-out


Het volgende scherm wordt geopend: