Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Factuur.De onderstaande instellingen kunnen voor het factuurnummer bij de verkoop instellingen worden ingevoerd.


Bankrekening op factuur

Als er meer dan één bankrekening in het domein staan kun je hier aangeven welke bankrekening op de factuur moet komen te staan.


Betalingstermijn in dagen

Geef hier aan binnen hoeveel dagen je wenst dat klanten je betalen. Aan de hand van de factuurdatum en de betalingstermijn wordt de vervaldatum berekend. 

Die kun je op je factuur laten afdrukken. Zeker als je ook van de herinnering en aanmaningen van Yuki gebruikt wilt maken is deze termijn belangrijk. 

Een betalingstermijn van 14 dagen is gebruikelijk. Een termijn van 30 dagen kan maar is wel erg klantvriendelijk.


Betaalwijze credit verkoopfactuur

Geeft aan hoe de credit verkoopfacturen worden verwerkt. Als je de optie Wordt teruggestort selecteert dan komt de credit verkoopfactuur als je gebruik maakt van de module ‘Betaallijst’ in de betaallijst terecht.  

In het geval van Te verrekenen dient de factuur verrekend te worden.


Prijsafspraken voorstellen

Als je deze functie selecteert, vraagt Yuki na het handmatig aanpassen van een prijs of deze voor de desbetreffende relatie als prijsafspraak (prijsovereenkomst) moet worden aangemaakt.


Prefix factuurnummer

Maak je factuurnummer herkenbaar, laat het bijvoorbeeld beginnen met 18.xxx, waarbij de 18 voor 2018 staat. Begin elk jaar met een nieuwe reeks.

Maak het nummer niet langer dan nodig is. Dat kost je klant enkel meer invoerwerk om de facturen te boeken en te betalen.

Je mag als scheidingstekens een . gebruiken om langere nummer beter leesbaar te maken (bijvoorbeeld: 215.018).


Volgende factuurnummer

Het nummer dat je hier ingeeft zal worden gebruikt voor de eerstvolgende verkoopfactuur die je verwerkt.

Voorkom dubbele factuurnummers. Dus heb je al facturen verstuurd voordat je met Yuki werkte, laat dit nummer dan volgen op het laatst gebruikte nummer.

 

TIP!

Kies een nummer van minimaal vijf cijfers. Om de betalingen van facturen goed te herkennen dient het factuurnummer een voldoende unieke waarde te zijn. 

Vier cijfers kan verward worden met postcodes. Twee of drie cijfers zijn ook te weinig onderscheidend.


Factuurnummer op de volgende factuur

Dit nummer wordt automatisch gevuld met het nummer dat je hebt ingevoerd in het veld Volgende factuurnummer.