Soorten bankinconsistenties

Yuki kent bij de bank twee inconsistenties. Deze worden aangegeven door middel van een gevarendriehoek.


Yuki kan het saldo niet verifiëren.

Yuki heeft geconstateerd dat er transacties ontbreken. Het saldo verschilt waarschijnlijk met het werkelijk saldo.

        Controleer of je transacties van bepaalde dagen mist en exporteer die nogmaals van de internetsite van je bank.


Bij het bepalen van een bankinconsistentie kijkt Yuki eerst naar het laatst aangeleverde bankafschrift en vergelijkt de saldi van dat afschrift met de saldi op het grootboekrekeningnummer. Als dat niet klopt, gaat Yuki op zoek naar mogelijke problemen. 

Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een afschrift met een begin- en eindsaldo op bijv. 3-3-2020 ook transacties bevat die een andere transactiedatum hebben. Storno's hebben bijvoorbeeld vaak een transactiedatum die gerelateerd is aan de oorspronkelijke incassodatum. 


Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk, klik op Bankrekeningen, vervolgens in het nu geopende scherm op het desbetreffende rekeningnummer en tenslotte op de knop Afschriften

Als alle regels zwart gekleurd zijn, is er geen inconsistentie. Dit in tegenstelling tot het voorbeeld dat hieronder wordt getoond.


De kolommen Controle beginsaldo en Controle eindsaldo zijn alleen zichtbaar voor een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein.Kleurgebruik

Als het begin- en/of eindsaldo van het afschrift afwijkt van de saldi op het grootboekrekeningnummer op dezelfde dag dan krijgen de regels een kleur:

 • Zwart/grijs: Het door Yuki berekende begin- en eindsaldo zijn gelijk aan het door de bank aangeleverde saldo.
 • Blauw: Gevolg van inconsistentie in de regel daaronder, verschillen lopen niet op.
 • Donkerrood: Begin- en/of eindsaldo is donkerrood. Beginsaldo sluit niet aan met het eindsaldo van de regel daaronder. Eindsaldo sluit niet aan met het beginsaldo van de regel daarboven. Berekende eindsaldo is lichtrood. Belangrijk om te weten

 • Yuki kan alleen een inconsistentie berekenen als de bankafschriften in MT940-formaat of op papier worden aangeleverd. Het MT940-formaat bevat saldo informatie en aan de hand daarvan kan Yuki berekenen of het saldo dat zij berekent
  overeenkomt met dat van de bank.
 • Yuki importeert geen regels die in het verleden reeds geïmporteerd zijn, dubbele regelsworden overgeslagen.
 • Yuki slaat transacties van een bepaalde datum over als er op die datum reeds transacties geïmporteerd zijn. 
 • De datum op het scherm is de datum van het laatste eindsaldo in het aangeleverde bankbestand. Het beginsaldo kan dus van ver voor die datum liggen.
 • Bovenin het scherm kun je een bepaalde periode selecteren, echter bij de bovenste regel van het overzicht wordt onder het controle eindsaldo niet het saldo van de gepresenteerde periode getoond, maar altijd het eindsaldo dat Yuki heeft berekend over alle jaren.
 • Iedere dag begin- en eindsaldo indien er transacties zijn geweest.
 • Rabo bank: naam van MT940 eindigt meestal op swi en bevat voor iedere dag een begin- en eindsaldo, ongeacht wel of geen transacties op die dag.
 • ING bank: meestal een begin- en eindsaldo per bestand.
 • Triodos bank: meestal een begin- en eindsaldo per bestand. 

Vuistregels

 • Voordat je op zoek gaat naar een inconsistentie, laat Yuki altijd eerst de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op .
 • Bereken het verschil tussen het jongste controle eindsaldo en het jongste eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Dit is een uitstekend hulpmiddel om snel dubbele transacties op te sporen. 
 • Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk, klik op Bankrekeningen en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Dubbele regels. Kijk of je het bedrag daar kunt vinden.
 • Ook al kleurt het hele overzicht rood, er is geen sprake van inconsistentie zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen, ligt meestal het probleem.

Belangrijke regeltypen in een MT940-bestand

 • :25:12345789 (Bankrekening)
 • :28:10601/1 (Afschriftnummer minder belangrijk)
 • :60F:D100415EUR9272,67 (Beginsaldo op 15-04-2010)
 • :61:1004160416D30,N192NONREF (Transactieregel op 16-04-2010)
 • :62F:D100416EUR9621,23 (Eindsaldo op 16-04-2010)

Mogelijke oorzaken van bankinconsistenties

 • Niet aangeleverde afschriften
 • Ten onrechte als dubbel aangemerkte transactieregels
 • Missende transactieregels (op dezelfde dag)
 • Combinatie aangeleverde transacties in CSV- en MT940-formaat
 • Dubbele transactieregel in afschrift
 • Combinatie automatische en handmatige aanlevering (ABN AMRO)
 • Inconsistentie, die geen inconsistentie is
 • Importprogramma slaat transactieregel over
 • Dubbele bankkosten (ING).