Om de btw-aangifte zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn de volgende processen in Yuki geautomatiseerd. Deze acties worden alleen uitgevoerd als de administratie btw-plichtig is. Deze berichtenstroom kan per administratie worden ingesteld bij de algemene instellingen van het domein.


Indien de btw-aangifte wordt verzorgt door de accountant via een partnerportaal worden er geen e-mailberichten verstuurd dat de btw-aangifte verstuurd moet worden. In het portaal kan immers zelf worden bijgehouden welke btw-aangiften voor welke domeinen verstuurd moeten gaan worden naar de Belastingdienst.


Aanmaken concept btw-aangifte

Het aanmaken van een lege aangifte wanneer deze niet bestaat gebeurt elke dag van een aangifteperiode. Dit is er voor om te  zorgen dat ook lege aangiftes (de zogenaamde nul-aangiftes) worden verstuurd.

Aankondiging btw

Mededeling dat de aangifteperiode bijna voorbij is en herinnering om document aan Yuki aan te leveren. Dit bericht wordt gestuurd naar de btw-contactpersoon elke 25e in de laatste maand van de aangifteperiode.

Volledigheidsrapport

Rapport met daarin gegevens over eventueel missende facturen en/of betalingen. Dit bericht wordt gestuurd naar de contactpersoon voor Yuki berichten elke 1e van de maand.

Mededeling concept btw-aangifte

Indien de klant of accountant (zonder partnerportaal) zelf de aangifte verzorgt: Mededeling dat een concept btw-aangifte klaar staat om verstuurd te worden. Dit bericht wordt gestuurd naar de btw-contactpersoon elke 10e van de maand na de aangifteperiode.

Herinnering aangifte versturen

Indien de klant of accountant (zonder partnerportaal) zelf de aangifte verzorgt: Herinnering dat een concept btw-aangifte klaar staat om verstuurd te worden (mits deze nog niet verzonden was). Dit bericht wordt gestuurd naar de btw-contactpersoon elke 20e van de maand na de aangifteperiode.

Tweede herinnering aangifte versturen

Indien de klant of accountant (zonder partnerportaal) zelf de aangifte verzorgt: Nogmaals een herinnering dat een concept btw-aangifte klaar staat om verstuurd te worden (mits deze nog niet verzonden was). Dit bericht wordt gestuurd naar de btw-contactpersoon elke 26e van de maand na de aangifteperiode.

Mededeling aangifte gereed

Indien een accountant met een partnerportaal de aangifte verzorgt: Mededeling dat de btw-aangifte gecontroleerd is door een medewerker van de backoffice. Dit bericht wordt gestuurd naar de btw-contactpersoon zodra de aangifte is gecontroleerd.

Verzenden aangifte

Indien een accountant met een partnerportaal de aangifte verzorgt: Alle aangiftes die door een medewerker van de backoffice zijn goedgekeurd worden vanaf de 26e in de maand na de aangifteperiode automatisch verstuurd naar de Belastingdienst.

Ontvangstbevestiging

Indien de aangifte digitaal naar de Belastingdienst is verstuurd. Bevestiging dat de aangifte is ontvangen door de Belastingdienst en eventueel herinnering dat de omzetbelasting betaald moet worden. Dit bericht wordt gestuurd naar de btw-contactpersoon zodra de aangifte verstuurd en bevestigd is.

Verzendschema

 1. 1e van de maand: Volledigheidsrapport (altijd)
 2. dagelijks: Eventueel aanmaken van een lege concept btw-aangifte (altijd)
 3. 25e van de maand: Aankondiging btw (indien btw-plichtig)
 4. 10e van de maand na de aangifteperiode: Mededeling concept btw-aangifte (indien klant/accountant zonder portaal aangifte verzorgt)
 5. 20e van de maand na de aangifteperiode: Herinnering aangifte versturen (indien klant/accountant zonder portaal aangifte verzorgt)
 6. 26e van de maand na de aangifteperiode: tweede herinnering aangifte versturen (indien klant/accountant zonder portaal aangifte verzorgt)
 7. zodra aangifte gecontroleerd is: Mededeling aangifte gereed (indien Yuki of accountant met portaal aangifte verzorgt)
 8. vanaf de 26e in de maand na de aangifteperiode: Verzenden aangifte (indien Yuki of accountant met portaal aangifte verzorgt)
 9. dagelijks om 9:00
 10. vanaf de 28e ook dagelijks om 23:30
 11. zodra aangifte ontvangen is: Ontvangstbevestiging (indien met Yuki verstuurd).