Om een banktransactie in meerdere transacties te splitsen klik je op de knop Splitsen


Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in een domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een banktransactie splitsen,

Een gebruiker met de rol 'Directie' kan een banktransactie niet splitsen.Het volgende scherm wordt geopend:


Voer de gegevens van het eerste gesplitste deel van de banktransactie in en klik vervolgens op de knop Bewaren. Het volgende scherm wordt geopend:


Klik op het icoon Bewerken om het tweede gesplitste deel van de banktransactie te boeken. Om een gesplitst deel van de banktransactie te matchen met een factuur klik je op het icoon Koppelen voor het desbetreffende deel.


Om de banktransactie nogmaals te splitsen klik je weer op de knop Splitsen.

Om de splitsing van een banktransactie ongedaan te maken klik je op de knop Acties en boek je de transactie door de juiste actie in de lijst te selecteren.

Klik op de knop Afgehandeld waardoor de volgende transactie in de workflow wordt getoond.