De actie Bankkosten wordt gebruikt om de banktransactie te boeken op de grootboekrekening '45800 Bankkosten'. 


Klik in de workflow Te verwerken banktransacties op de > voor een banktransactieregel. 


Je krijgt het volgende scherm te zien als je op Bankkosten klikt:


Je hoeft nu alleen maar op de knop Afgehandeld te klikken waardoor de volgende transactie in de workflow wordt getoond.