Boekhoud technisch is er in Yuki nauwelijks verschil tussen de VOF en de Eenmanszaak. Immers een VOF bestaat uit 2 of meerdere eenmanszaken, het bestaan van meerdere kapitaal- en privérekeningen is het enige verschil.

Onze voorkeur gaat er naar uit om binnen Yuki door te gaan met dezelfde administratie. Je loopt dan wel de kans dat de uitgetreden firmant telkens weer gebruikt wordt bij het inboeken van documenten. Dan moet er regelmatig gecontroleerd en waarschijnlijk ook gecorrigeerd worden. Daarom is het belangrijk om na het vertrek van een firmant de betreffende grootboekrekeningen op non-actief te zetten. En op de relatiekaart van de vertrekkende firmant voorzien we de naam van een aantekening: “niet actief”.

Tevens dient het aandeel van de vertrekkende firmant te worden overgeboekt naar een lening en ook de eventuele overname van stille reserves e.d. In plaats van een kapitaalrekening ontstaat dan een schuld aan die vennoot.


Het moment van splitsen vraag wel extra aandacht, omdat op de juiste datum moet worden verwerkt wat het gevolg van de uittreding is. Het mooiste moment daarvoor is natuurlijk 'einde boekjaar' zodat met een schone lei het nieuwe jaar gestart kan worden, maar dat zal niet altijd het geval zijn.

Bijzonderheden:

  • In de VOF-akte staan de afspraken over uittreding en toetreding van nieuwe vennoten beschreven.

  • De VOF zal de laatste btw aangifte dienen op te stellen en pas daarna zal het nieuwe btw nummer van de eenmanszaak moeten worden ingevuld. Als het stakingsmoment niet op de laatste dag een aangifteperiode valt, kan de aangifteperiode tijdelijk worden aangepast in de administratie-instellingen.

  • Wijziging van de relatiekaart van de administratie via: mijn domein - naam, rechtsvorm, eigenaar, het KvK-nummer in en fiscaal-, btw- en loonheffingnummer.