Juli 2015

Yuki

 • Het transactie-overzicht in de relatiekaart is nu ook toegankelijk voor gebruikers met een inkoop- en/of verkoop-rol, waarbij resp. de crediteuren- en debiteuren-transacties zichtbaar zijn.
 • Het importeren van MT940-bankafschriften van betalingsprovider Mollie is nu mogelijk.
 • Opties toegevoegd aan de activastaat om af te schrijven vanaf de aankoopdatum van het activum of de startdatum van het boekjaar.
 • Automatisch combineren/samenvoegen van UBL- en PDF bijlage die via de Upload, Dropbox en e-mail zijn aangeleverd.

Uren facturatie

 • Bij het factureren van uren wordt de tekst “Voor u verrichte werkzaamheden:” niet meer aan de factuurregel toegevoegd.

Rapportage

 • Een optie om eindejaarsboekingen weer te geven is toegevoegd aan de proef- en saldibalans, de winst- en verliesrekening, de balans, en de grootboekkaart.

UBL facturatie

 • Bij het verwerken en versturen van verkoopfacturen vanuit Yuki kan nu de factuur als UBL-bestand in de e-mail worden meegestuurd. De volgende opties zijn beschikbaar bij de factuurinstellingen van een administratie:
  • Geen UBL meesturen (dit is momenteel de standaard)
  • UBL meesturen als extra attachment
  • UBL meesturen als extra attachment met de PDF ingebed in UBL
  • UBL als enige attachment met de PDF ingebed in UBL
 • Tevens kan ervoor worden gekozen om de UBL documenten strikt volgens het SimplerInvoicing formaat mee te sturen (dit is een Nederlandse standaard voor een eenvoudige subset van UBL).

Office / Betaallijst

 • Taaksoort “Factuur voor betaling vrijgeven” aangepast.
  • Het document waar de taak aan is gekoppeld wordt nu aan de linkerzijde van het scherm getoond indien de schermresolutie > 1400 pixels breed is.
  • Indien het document in een betaaldocument staat of gedeeltelijk is gematcht dan kan de taak niet meer worden verwijderd.
  • Bij het vrijgeven van het document zal deze in de lijst “Betaalbaar gesteld” worden geplaatst.

Export

 • De kolom “Transactie” toegevoegd aan de transactie-export in .csv formaat. De vermelde waarde in deze kolom verwijst naar het document in de boekhouding.

Partners

 • Er wordt nu een achtergrond kleur in het backoffice-entry scherm getoond afhankelijk van het documenttype.
  • Inkoopfactuur - oranje
  • Verkoopfactuur - blauw