April 2015


Yuki

 • Grootboekrekening 99000 is nu een dynamische grootboekrekening.
 • Melding toegevoegd aan het inlogscherm dat vanaf 1 april het niet meer mogelijk is Yuki te bereiken met Internet Explorer 6. Voor meer informatie zie Link
 • Feestdagen van 2015 en 2016 zijn beschikbaar in de agenda van de Office module.
 • Melding toegevoegd aan het login scherm: Scanwizard vereist .NET 4.5 en vanaf 01-07-2015 wordt Windows XP niet langer ondersteund (vanwege uitschakelen onveilige encryptie-protocollen).

UBL

 • Verdere ontwikkeling van de UBL export functie. Huidige Yuki betaalwijze wordt geconverteerd naar UBL formaat.

Verkoop

 • Bij het exporteren van de verkoopfacturenlijst wordt nu het unieke document-ID vermeld in de eerste kolom van het export-bestand (.csv).
 • Indien een facturatie e-mailadres nog niet bevestigd is wordt de foutmelding bij gebruik hiervan correct getoond.
 • Factuur-layout 9 aangepast: De regels met de factuurinformatie (factuurnummer, datum en vervaldatum) is naar boven verplaatst om ruimte te maken voor een extra factuuregel "onderwerp".
 • Het berekenen van de volgende factuur datum bij periodieke facturen vind nu alleen plaats als factuur- en startdatum ingevoerd zijn.

Taken

 • Taak “Vrijgeven voor betaling”: Alle gebruikers (voorheen alleen management) kunnen de taak aan een persoon toewijzen ter goedkeuring.

Rapportage

 • Telling in het tussentijds rapport gecorrigeerd. (Saldo op grootboekrekening 90000 werd niet meegenomen in de telling)
 • Dossier margebijdrage rapport toont nu ook dossiers zonder transacties indien de "0"-knop in de taakbalk wordt geactiveerd.
 • Dossier rapportages (Omzet en Kosten / Bezittingen en Schulden) toont alleen de waarde van de transacties specifiek toegewezen aan het desbetreffende dossier.
 • In het rekeningschema word nu altijd op dezelfde locatie de knoppen "vorige" en "volgende" getoond.

BTW

 • De categorie van de btw-grootboekrekening"Installatie- en afstandsverkopen" is niet langer een tussenrekening valt nu onder Overig te betalen.

Bank

 • Link naar de website van BNP Parisbas Fortis aangepast.

Platform Partners

 • Portaalweergave verbeterd op schermen met een lage resolutie. ( afmeting van de grafiek wordt nu aangepast aan het schermformaat)
 • Overzicht "Door de backoffice verwerkte transacties" heeft nu ook de sorteer optie op "Data-entry voltooid" en "Automatisch verwerkt via herkenningsregels".
 • De IDR wachttijd wordt nu getoond rechtsboven in het scherm van de document workflow.
 • Yuki Compact domeinen hebben nu een schakel-optie tussen gebruikers- en backoffice-rol.
 • Openen van het rekeningschema in een Yuki Compact domein kan nu via de statusbalk onderin het scherm.
 • In een bank/document steekproef is nu het domein zichtbaar waaruit het document afkomstig is.

API

 • De AccountingInfo webservice (API) ‘GetPeriodDateTable’ geeft nu als resultaat de startdatum van het opgevraagde boekjaar.

Yuki België

 • CODA-afschriften worden niet langer in de standaard/hoofd administratie geplaatst indien er bij het aanmaken van een bankrekening een IBAN is ingevoerd in het veld “bankrekening”.
 • Grootboekrekeningen 490000 en 491000 verplaatst van passiva naar activa.
 • Aanpassingen in de weergave en koppeling van transacties aan btw-aangifte.
 • De automatische eindejaar boekingen zijn aangepast
  • Bij winst: 09100 Overgedragen winst / 99997 Over te dragen winst
  • Bij verlies: 09200 Overgedragen verlies / 99998 Over te dragen verlies
 • Bij het invoeren van de CodaBox inloggegevens worden bij het bewaren de ingevoerde waarde gevalideerd.
 • Ondersteuning toegevoegd voor het importeren van Delta Lloyd bankafschriften in .csv formaat.
 • De categorie van de btw-grootboekrekening"Installatie- en afstandsverkopen" is niet langer een tussenrekening valt nu onder kortlopende schuld.