februari 2015

Update maandag 9 februari 2015


Algemeen


Backoffice

  • Link om te controleren op inconsistenties toegevoegd aan de checklist in het BO scherm


Nmbrs

  • Ondersteuning voor een 13de maand, journaalpost wordt geboekt op transactiedatum 31-dec


BTW

  • Aangifte formulieren voor suppletie zijn vernieuwd i.v.m. adreswijziging van het belastingkantoor. Het gaat om de aangifteformulieren vanaf augustus 2014.


België

  • Tegel toegevoegd in Belgische portalen om de verzamel btw-aangiftes en nog niet verstuurde btw-aangiftes te tonen


Overigen

  • Een backoffice medewerker kan te allen tijde ingeven wat de startmaand van een het boekjaar is. Indien er reeds transacties zijn geboekt betekent dit wel dat er mogelijkerwijs inconsistenties ontstaan in de administratie. Deze moeten dan worden opgelost; het gaan dan om boekingen die voor de startdatum liggen en beginbalansboekingen moeten worden en vice versa.