Overzicht activastaat


Aan het overzicht wordt aan de linkerkant een kolom toegevoegd waarin een button getoond wordt. Deze button opent een pop-up venster waar de instellingen voor afwaardering bij de betreffende activum specifiek kan worden ingevoerd. De button heeft het icoon van een tandwiel, hiermee aangevend dat het een instelling betreft die kan worden gewijzigd. Het icoon wordt weergegeven in twee kleuren waaraan te zien is of er wel of niet al een wijziging is op het activum:


 Donkergrijs: er is al een wijziging actief op het activum.

 Lichtgrijs: er is geen wijziging, de waarden van de transactie c.q. activastaat worden toegepast (“oude” werking).

Gewijzigde werking afschrijvingsjaren/restwaarde in toolbarDe velden “Aantal afschrijvingsjaren” en “restwaarde %” in de toolbar worden nu anders toegepast: indien er geen afwijkingen zijn gevonden (Donkergrijs, actieve wijzigingen bij het activum) dan wordt deze waarde gebruikt voor het berekenen van de afwaardering. Wordt de waarde in één van deze twee velden gewijzigd, dan wordt de wijziging óók doorgevoerd in alle activa regels met dezelfde waarde van vóór de wijziging.

Dus als de waarde voor “restwaarde %” 25 is en wordt veranderd in 20, dan worden alle activa regels gezocht met een transactie van dezelfde grootboekrekening waarvan de waarde 25 is. Deze records krijgen dan ook de nieuwe waarde 20. Het bewerken van een activum detailrecord


De knop “Bewaren” legt de wijzigingen vast. De knop “Herstellen” verwijdert het AssetDetails record. Het verwijderen van het record heeft als effect dat de globale waarden of waarden uit de onderliggende transactie gehanteerd worden.

Het d.m.v. de waarde in veld “start datum afschrijving” wordt bepaald of een tweede formulier sectie wordt getoond om een afwijkende openingsbalanstransactie vast te kunnen leggen. De voorwaarde is dat de ingevulde datum voor de start datum van de in de transactie vastgelegde administratie ligt:

De sectie “Beginbalans” wordt actief als het checkbox voor de titel is aangevinkt. Op basis van de waarden die hier worden ingevuld wordt een openingsbalanstransactie aangemaakt.