Het is belangrijk met onderstaande rekening te houden bij het incasseren vanuit Yuki.


Onderstaand een aantal aandachtspunten:


De datum van de machtiging moet gedateerd zijn vóór de factuurdatum van de eerste factuur die je wilt incasseren.

Voorbeeld: een factuur met factuurdatum 01-07-2014 wil je incasseren op 14-07-2014.


De datum van machtiging moet vóór 01-07-2014 liggen.


Sinds eind 2016 is het verschil tussen het aanbieden van een incasso de eerste en daarop volgende keren verdwenen. Via een Sepa incassobestandf kunnen alle incasso facturen of het nu om de eerste keer gaat of niet na 2 dagen worden geïncasseerd.


Storno’s moet je zelf terug zetten in de lijst van te incasseren facturen. Koppel de storno aan de factuur om de historie inzichtelijk te houden.

Incasseren kan momenteel alleen bij facturen in euro’s.