Naast de mogelijkheid om documenten aan dossiers toe te voegen, is het nu ook mogelijk om de transacties van facturen en memoriaalboekingen individueel aan een dossier te koppelen.

In de grootboekkaart is voor deze transacties een actie toegevoegd om het dossier toe te wijzen.

Om dit inzichtelijk te maken is in de grootboekkaart de kolom 'Dossier' toegevoegd.

Zie onderstaande afbeelding:
Ook in de printversie (uitgebreid) vanuit dit overzicht wordt deze kolom meegenomen.

Bij het exporteren van transacties vanuit Boekhouding > exporteren is het project aan het .csv formaat toegevoegd