Alleen een Backoffice medewerker kan instellen of een Sepa wel of niet verdicht wordt aangeleverd.

Hiervoor dienen de volgende handelingen uitgevoerd te worden:

-Je klikt links bovenin het scherm op 'Boekhouding', icoon met 4 staafjes

-Je klikt links in het scherm op 'Bank'
-Je klikt voor de bankrekening op het icoontje met potloodje, "Alle details van je rekening"
-Je vinkt het vakje voor "Verdicht betaalbestand" aan of uit afhankelijk van de afspraak met de bank.


Voor alle duidelijkheid. Verdicht aangevinkt betekent één transactie per batch.