Als een gebruiker geen toegang meer mag hebben tot de portal kan dit gemakkelijk aangepast worden door de portal beheerder.

Ga in de portal naar gebruikers open de relatiekaart van deze gebruiker.

Klik op wijzigen en haal bij bedrijf alle gegevens weg.

Hierdoor verdwijnen de rechten tot het bedrijf (of bedrijven).

Bij het refreshen van de gebruikers zal deze persoon ook uit de lijst verdwijnen.