De portal beheerder heeft rechten om een gebruiker op de portal aan te maken.

Wanneer op de portal een gebruiker wordt toegevoegd krijgt deze persoon toegang tot alle administraties en kan hij/zij facturen en banktransacties verwerken die niet volledig automatisch herkend worden.

Zie voor tips over de herkenning de vraag “Hoe laat ik Yuki documenten het beste herkennen?”.

Het is ook mogelijk om een gebruiker in een domein aan te maken.

Dit is wezenlijk anders dan wanneer een gebruiker in de portal toegang krijgt.

Als een gebruiker in een domein wordt toegevoegd krijgt hij geen rechten tot alle administraties noch de mogelijkheid tot het verwerken van facturen en banktransacties.

Afhankelijk van de rol die een gebruiker krijgt in het domein kan de gebruiker als klant functioneren en bijvoorbeeld betaalvoorstellen genereren.


Voor meer informatie over de rollen zie de vraag: “Hoe werken de verschillende rollen in Yuki?”.