Als een factuur een aantal maal verwerkt is zonder dat hij aangepast wordt zal Yuki hem automatisch gaan boeken.

Na verloop van tijd kan het voorkomen dat je graag zou zien dat Yuki de factuur op een ander grootboek boekt.

Dit kan je aanpassen door de relatie op te zoeken en bij de relatie de standaardwaarden aan te passen.

Bij de standaardwaarden staat hoe Yuki deze factuur boekt, op welk grootboek, met welke btw code, welke betaalwijze, het betalingstermijn en nog een aantal zaken.